วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552

การทำอาหารเลี้ยงปลาแบบประหยัด

ส่วนผสม
1. ข้าวต้มสุก 1 ส่วน (ใช้ปลายข้าว ข้าวตากแห้ง เศษข้าวก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงความสะอาด โดยไม่ปล่อยให้ข้าวนั้นเกิดเชื้อรา เอามาต้มให้เม็ดข้าวแตก)
2. รำอ่อน 2 ส่วน
3. น้ำอีเอ็ม จะเป็นอีเอ็มขยายก็ได้ แต่การเก็บรักษาอีเอ็มขยายก็ไม่ควรนานเกินไป
ในช่วงระยะเวลา 7 – 14 วัน ดีที่สุด แล้วนำมาผสมน้ำในอัตราส่วน 2 ปิ๊ป ต่อน้ำ 2 ช้อน หรือ 1 : 1000
4. เกลือ 1 ช้อน
วิธีทำ
คลุกข้าวต้มสุกกับรำให้เข้ากันและเหยาะเกลือลงพร้อมน้ำอีเอ็มมาคลุกให้เข้ากันจนข้าวต้มสุกและรำผสมกันดีและจับกันเป็นก้อน จึงปั้นเป็นก้อนเล็กๆ เท่าไข่ไก่ ให้ปลากินทุกเช้าหรือเย็น ในเวลา 105 วัน ปลาจะหนัก 1 ก.ก.
วิธีใช้
วางก้อนข้าวที่ผสมแล้วลงบนชานบ่อ ตามจำนวนที่สังเกตเห็นว่าปลาจะกินอิ่มแต่ละครั้งถ้าบ่อไม่มีชาน เช่น บ่อพลาสติก หรือน้ำลดต่ำกว่าระดับชานบ่อแล้วก็ให้ทำร้านวางอาหารหรือหาภาชนะที่จะวางอาหารแล้วแขวนไว้ตามจุดต่างๆ ให้ปลาเข้าไปกินหรือตอดกินข้างๆภาชนะนั้นได้สะดวก ฉะนั้น ภาชนะควรจะเป็นลักษณะเป็นช่องตาข่าย เช่น ตะกร้าพลาสติกที่มีขายอยู่ทั่วไป
การรักษาปลาป่วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปลาเป็นโรค ใช้ราก กิ่ง ใบ ผล ดอก ของต้นขี้เหล็ก หรือ เปลือกตูมกา 1 ปิ๊ป ใส่ในบ่อปลา
ปลาไม่กินอาหาร ให้นำฟางมามัดเป็นโคน นำก้อนหินยัดไว้นำไปทิ้งลงบ่อ (จมบางส่วน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น