วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

สูตรสะสมตาดอก
ส่วนประกอบ
1. เศษพืชสด วัชพืช 1 ส่วน2. ผลไม้ดิบ 1 ส่วน3. ผลไม้สุก 2 ส่วน4. เมล็ดพืช / เมล็ดวัชพืช 2 ส่วน5. ซากสัตว์ 2 ส่วน6. หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ส่วน7. นมสด 1 ส่วน8. ไข่ทั้งเปลือก 1 ส่วน9. กากน้ำตาล 1 ส่วน10. น้ำมะพร้าว 1 ส่วน
วิธีทำ
1. นำวัสดุส่วนผสมที่เป็นพืช และซากสัตว์ทั้งหมดบดป่นละเอียด (น้ำที่ออกมาอย่าทิ้ง บรรจุลงในถังหมัก หรือภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ)2. นำกากน้ำตาล น้ำมะพร้าว หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น นมสด และไข่ทั้งเปลือกผสมให้เข้ากัน แล้วเททับลงบนวัสดุที่บดละเอียดแล้ว3. คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 4. ปิดฝาถังหมักให้สนิท เก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 90 วัน
วิธีใช้
1. ผสมน้ำ 100 ลิตร : ปุ๋ย 200 ซีซี รดราดดิน
2. ผสมน้ำ 100 ลิตร : ปุ๋ย 100 ซีซี ฉีดพ่นใบ และลำต้น

สูตรเปิดตาดอก
ส่วนประกอบ
1. ดอกไม้ตูม พร้อมเกสร 10 ส่วน2. ผลไม้ดิบ 1 ส่วน3. ผลไม้สุก 10 ส่วน4. เมล็ดพืช 1 ส่วน5. ซากสัตว์ 10 ส่วน6. หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 5 ส่วน7. นมสด 5 ส่วน8. ไข่ทั้งเปลือก 5 ส่วน9. กากน้ำตาล 5 ส่วน10. น้ำมะพร้าว 5 ส่วน
วิธีทำ
1. นำวัสดุส่วนผสมทั้งหมดบดป่นละเอียด แล้วเทลงในถังหมัก
2. นำกากน้ำตาล น้ำมะพร้าว หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น นมสด และไข่ทั้งเปลือกผสมให้เข้ากัน แล้วเททับลงบนวัสดุที่บดละเอียดแล้ว
3. คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน4. ปิดฝาถังหมักให้สนิท เก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 90 วัน
วิธีใช้
1. ผสมน้ำ 100 ลิตร : ปุ๋ย 200 ซีซี รดราดดิน
2. ผสมน้ำ 100 ลิตร : ปุ๋ย 100 ซีซี ฉีดพ่นใบ และลำต้น

ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพชนิดผง
เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาผสมคลุกเคล้ากับขี้เถ้าแกลบ กากอ้อย รำข้าว และเศษซากพืชต่าง ๆ โดยใช้น้ำตาล และหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลาย เมื่อหมักและย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว จะได้ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งส่วนผสมต่าง ๆ สามารถดัดแปลงได้ตามวัดสุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ
สูตรมูลสัตว์
ส่วนประกอบ

1. มูลสัตว์ 1 กระสอบ2. แกลบ เศษใบไม้ หรือซังข้าวโพด 1 กระสอบ3. ขี้เถ้าแกลบ 1 กระสอบ4. รำอ่อน 1 กระสอบ5. น้ำสะอาด 10 ลิตร (ถ้าวัตถุดิบแห้งมาก ก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้)6. หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร
วิธีทำ
1. นำมูลสัตว์ แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และรำอ่อนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน2. ผสมน้ำ กับหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้ากัน รดลงบนกองวัสดุ และทำการผสมให้เข้ากันจนมีความชื้นประมาณ 35% (โดยทดลองกำดู) จะสามารถเกาะกันเป็นก้อนได้ แต่ไม่เหนียวและเมื่อปล่อยทิ้งลงพื้นจากความสูงประมาณ 1 เมตร ก้อนปุ๋ยจะแตก แต่ยังมีรอยนิ้วมือเหลืออยู่3. คลุกเคล้าให้เข้ากันดี ตักปุ๋ยใส่กระสอบ และมัดปากถุงให้แน่น4. กองกระสอบปุ๋ยซ้อนทับกันเป็นชั้น ๆ และควรวางกระสอบแต่ละตั้งให้ห่างกัน เพื่อให้ความร้อนสามารถระบายออกได้ทั้ง 4 ด้าน (เพื่อไม่ต้องกลับกระสอบทุกวัน)5. ทั้งไว้ประมาณ 5-7 วัน ตรวจดูถ้ามีกลิ่นหอม และไม่มีไอร้อนก็สามารถนำไปใช้งานได้ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
วิธีใช้
ควรใช้ตั้งแต่ในขั้นตอนการเตรียมดิน โดยผสมคลุกเคล้ากับดินในแปลง เสร็จแล้วคลุมดินด้วยฟาง ใบไม้ หรือกิ่งไม้ และควรหมักดินทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จึงจะเริ่มลงมือปลูกพืช (ในกรณีที่เป็นนาข้าว พืชไร่ และพืชผัก)
อัตราการใช้1. นาข้าว 200 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่2. พืชไร่ พืชผัก 2 กำมือ ต่อ 1 ตารางเมตร3. ไม้ยืนต้น พืชสวน 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
ข้อแนะนำในการใช้ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพให้ได้ผลดีนั้น หลังจากหว่านหรือคลุกผสมปุ๋ยหมักแห้งกับดินแล้ว ควรคลุมด้วยด้วยฟาง เศษหญ้า หรือเศษใบไม้ต่าง ๆ จากนั้นใช้ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพรดราดลงไป ในอัตราส่วน 1 : 200 จะช่วยให้ดินร่วนซุย และฟูขึ้น ทำให้รากพืชเติบโตได้ดี
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดเม็ด
จุดประสงค์ของการปั้นเม็ดก็เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา สะดวกต่อการเก็บและการใช้งาน โดยการทำปุ๋ยเม็ดนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลเจ้ามาเพิ่มเติม จึงไม่สามารถที่จะทำในระดับครัวเรือนได้ เพราะลงทุนสูงโดยไม่จำเป็น
ส่วนประกอบ1. ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ (ชนิดผง) 700 กิโลกรัม2. มูลไก่/มูลวัว/มูลค้างคาว 100 กิโลกรัม3. ดินฟอสเฟต 200 กิโลกรัม4. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสูตรหอย กุ้ง ปู 30 ลิตร5. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสูตรหญ้า ข้าว มูลไก่ 20 ลิตร6. น้ำสะอาด 50 ลิตร

วิธีทำ
1. นำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ มูลสัตว์ ดินฟอสเฟต มาบดให้ละเอียด2. ผสมปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสูตรหอย กุ้ง ปู, สูตรหญ้า ข้าว มูลไก่ และ น้ำสะอาดคนให้เข้ากัน3. นำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ มูลสัตว์ และดินฟอสเฟตที่บดละเอียดแล้วมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน4. เอาส่วนผสมทั้งอย่างแห้ง และอย่างน้ำมาผสมกันให้มีความชื้นพอเหมาะสำหรับการปั้นเม็ด5. นำส่วนผสมที่ได้เข้าเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย และอบแห้งด้วยความร้อนประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้นประมาณร้อยละ 9-126. บรรจุปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ชีวภาพลงกระสอบ เพื่อนำไปเก็บ (ควรเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศแห้ง และถ่ายเทสะดวก)
อัตราการใช้1. นาข้าว 50 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่2. พืชไร่ พืชผัก 100-200 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร3. ไม้ยืนต้น พืชสวน 100-200 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
ข้อแนะนำในการใช้ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพให้ได้ผลดีนั้น หลังจากหว่านหรือคลุกผสมปุ๋ยหมักแห้งกับดินแล้ว ควรคลุมดินด้วยฟาง เศษหญ้า หรือเศษใบไม้ต่าง ๆ จากนั้นใช้ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพรดราดลงไป ในอัตราส่วน 1 : 200 จะช่วยให้ดินร่วนซุย และฟูขึ้น ทำให้รากพืชเติบโตได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น